Hoofdpagina

Uit Systeemmodellering
Ga naar: navigatie, zoeken

Welkom op de wiki van het vak Systeemmodellering 1 (TB112)

De artikelen op deze wiki vormen bij elkaar de gehele leerstof voor dit vak. Veel (maar niet alles) wordt behandeld tijdens de hoorcolleges.

Het overzicht van hoorcolleges geeft voor elk college een lijst van de onderwerpen.

De canon van TB-modellen geeft aan welke modellen we tot basiskennis voor de propedeuse Technische Bestuurskunde rekenen. Deze modellen moet je uit je hoofd kennen!

De ModelleerEstafette is het practicum bij dit vak. Zie deze videoclip voor een uitleg, maar lees vooral ook de beschrijving op deze wiki, met bijzondere aandacht voor de beoordelingsregels en de lijst met veelgestelde vragen (FAQ).

Om het selectief bestuderen van de stof te vergemakkelijken hebben we verder deze indexen gemaakt:

 1. Definities — kernbegrippen rond systeemmodellering → Deze moet je allemaal paraat hebben!
 2. Modellen — indeling van alle modellen die we in deze module behandelen naar type.
 3. Modelleerstappen het merendeel van de artikelen gerangschikt naar hun relatie met de stappen in de modelleercyclus (en dus ook de ModelleerEstafette).
 4. Oefeningen — herhalingsvragen, meerkeuzevragen en oefenopgaven om je te helpen bij het studeren.
 5. Excel — alle in Excel uitgewerkte voorbeelden in één overzicht.
  Je kunt ook veel opsteken van deze Excel tutorial.
  Werk je met de Nederlandstalige versie van Excel? Lees dan Excel:Functienamen.
 6. Thematische index — alle artikelen gerangschikt naar hun relatie met de rest van de TB-opleiding. N.B. In deze thematische indeling kan een artikel aan meer dan één onderwerp gekoppeld worden.
 7. Alfabetische index — alle artikelen gerangschikt op titel.

De met ⊕ aangegeven deelonderwerpen behoren niet tot de tentamenstof, maar dienen als aanvulling, verdieping of achtergrondinformatie.


We wensen je veel succes en vooral ook veel plezier bij je studie!

Pieter Bots en Ivo Bouwmans